Ook dat is mantelzorg!

Het begint met een boodschapje doen, of meegaan naar een arts. En dan groeit het uit tot dagelijkse zorg. Naast jouw gezin, huishouden en werk, ben je druk in de weer met het geven, regelen en afstemmen van zorg. Je vindt het waarschijnlijk heel normaal om te zorgen voor een naaste, toch is het heel bijzonder wat je doet.

Ben jij mantelzorger?
Kun je volgende vragen met ‘ja’ beantwoorden?
Dan ben je mantelzorger.

  • Zorg je voor een familielid, vriend of goede kennis?
  • Heeft deze persoon psychische problemen, ouderdomsklachten, een chronische ziekte of een beperking?
  • Zorg je minstens acht uur per week voor deze persoon?
  • Heeft deze persoon intensieve of langdurige verzorging nodig?

Schrijf je in!

Bent u mantelzorger, of wilt u meer informatie? Schrijf je dan hier in!

Ook dát is mantelzorg!’ is een initiatief van de gemeente Horst aan de Maas en Synthese